SZEMFÜLES PREVENTÍV KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


Az alábbi – a későbbiek során esetlegesen módosuló – szabályok és feltételek minden
közvetlen és közvetve (viszonteladón, vagy szakértőn keresztül) vásárolt online szolgáltatásra
vonatkoznak. A www.szemfules.hu és a www.smarteyesaver.com internetes oldalának
hozzáférése, böngészése, letöltések végzése, hírlevélre feliratkozás esetén Ön elismeri, hogy
egyéni felhasználóként saját nevében vagy üzleti felhasználóként cége képviseletében eljárhat,
hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és feltételeket (beleértve az adatvédelmi
nyilatkozatot is), és egyetért az azokban foglaltakkal.
Ezek az oldalak, az oldalak tartalma és infrastruktúrája, valamint az oldalakon és a
weboldalon keresztül kínált szoftver termékek és egyéb termékek (a „szolgáltatás”) a
Szemfüles Preventív Kft. (1182 Budapest, Hímesháza utca 24.) (“üzemeltető, vagy
szolgáltató”) működtetésében és szolgáltatási körében van. Mindezen szolgáltatások kizárólag
az Ön személyes vagy üzleti, de nem kereskedelmi célú használatára biztosítottak, és az alább
kifejtett szabályok és feltételek hatálya alá tartoznak.


DEFINÍCIÓK


1. Érintett/egyéni felhasználó
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy, aki személyes célból, saját célra történő
szándékával használja a szoftvert, vagy más terméket.
2. Érintett/üzleti felhasználó
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható jogi vagy természetes személy, aki üzleti célból, ügyfelei
részére viszonteladóként, vagy szakértőként értékesíti a szoftvert, vagy egyéb terméket
3. Szemfüles szoftver/szolgáltatás
Monitor előtti hosszan tartó ülő munkát végzők preventív egészség megőrzését szolgáló
szoftver; SAAS (Softvare as a Service – Szolgáltatásként működő szoftver)
4. Előfizetői csomag
A www.szemfules.hu rendszerben kínált előfizetői csomagok. Az aktuálisan elérhető
csomagokról a www.szemfules.hu honlapon találhat bővebb információt
5. Fiók
Felhasználók regisztráció által létrehozott fiókjai. Személyes felhasználók a regisztráció
során annyi fiókot hozhatnak létre, amennyi előfizetést (licensz darabszám) elindítanak.


SZOLGÁLTATÁSI KÖR


Szemfüles egy, a weboldalán keresztül egy letölthető és aktiválható saas szoftvert nyújt,
amely a használat folyamán Felhasználó képernyő előtti viselkedését monitorozza és
ajánlásokat tesz / figyelmeztetéseket küldd annak érdekében, hogy Felhasználó a testét a
lehető legegészségesebben használja a képernyő előtt töltött idő alatt.
Amennyiben az egyéni felhasználó szoftver letöltést és aktiválást hajt végre a
www.szemfules.hu rendszerén keresztül, egy közvetlen (jogilag kötelezett) szerződéses
kapcsolatba lép. Abban az esetben, amikor viszonteladó üzleti felhasználó értékesíti a
Szemfüles szoftvert, egy közvetlen (jogilag kötelezett) szerződéses kapcsolatba lép a
Szolgáltatóval.
A szolgáltatásunk során nyújtott információk az üzleti felhasználók által feltöltött és önként
nyújtott adatokon alapulnak. Ennek megfelelően az üzleti felhasználók felelősségük teljes
tudatában értékesíthetik a szoftvert.
Habár a szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy a lehető elérhető
legjobb szolgáltatást nyújtsa az egyéni felhasználóknak és üzleti ügyfeleknek, az nem terjed
túl az orvostudomány jelenlegi ismertein.
A termék abszolút innovatív jellege miatt a legjobb beállításokat használjuk, amelyeket
mindenkor a felhasználók visszajelzései és a beérkező adatok algoritmusok és szakértők általi
elemzése után finom hangolva frissítünk és így az aktuális legprofesszionálisabb
beállításokkal működjön a szoftver. Ez folyamatosan változik, frissül, finomodik.
Weboldalunk és szoftverünk nem minősül az egyetlen hiteles forrásnak a termék beállításait
és javaslatait, figyelmeztetéseit tekintve, azokat a felhasználó maga is beállíthatja a használat
során tapasztalt testi érzéseinek megfelelően.
Weboldalunk, szolgáltatásaink kizárólag személyes vagy üzleti célokra használhatók fel.
Ennek megfelelően az internetes oldalunkon feltüntetett tartalmak vagy információk,
szoftverek, termékek és szolgáltatások újra eladása, deep-linkelése, felhasználása, másolása,
monitorozása, feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve
versenytársi tevékenységből vagy célból kizárólag írásbeli szerződéssel engedélyezett.


ÁRAK


A www.szemfules.hu –n elérhető szolgáltatások használatáért az üzleti felhasználók havi,
féléves vagy éves rendszerességgel díjat fizetnek. A szolgáltatás mindenkori díjai a
www.szemfules.hu internetes oldalán elérhetőek: www.szemfules.hu/pricing
A feltüntetett összes díj nem tartalmazza az áfát, hacsak ez nincsen másképp megállapítva a
weboldalon.
A www.szemfules.hu jogtulajdonosai fenntartják maguknak a jogot, hogy az árakat
egyoldalúan – de nem visszamenőleg – megváltoztassák.
A számla a számlázási címben szereplő ország valutájában kerül kiállításra az Európai
Központi Bank (ECB) a teljesítés dátumakor érvényes referencia-árfolyama szerint.
1. Ingyenes próbaidő a szoftver felhasználók számára a használat első két hetében.
A felhasználók számára a Szemfüles szoftver használata a regisztráció napjától
kezdve 14 napig ingyenes; ez idő alatt a rendszer használata semmilyen
kötelezettséggel nem jár, és korlátozások nélkül használható. Az ingyenes
próbaidőszak megszűnik 14 napnál korábban, amennyiben az előfizetés hamarabb
kezdeményezve lett. Előfizetés esetén a rendszer korlátlanul használható a
legutoljára kiállított számla fizetési határidejéig, a számla kiegyenlítését követően
pedig a következő számla fizetési határidejéig. Előfizetés hiányában a
regisztrációt követő 31-ik napon korlátozzuk a szolgáltatásainkat.
2. Havi díj
Havi díjfizetés választása esetén a díjfizetési kötelezettség beálltának napja az
online előfizetés napja. Ezt követően minden hónapban a díjfizetési kötelezettség
beálltának napja az első díjfizetési kötelezettség beállta naptári napjának
megfelelő naptári nap. Abban az esetben, ha a tárgyhónapban nincs ennek
megfelelő naptári nap, úgy a tárgyhó díjfizetési esedékessége a tárgyhó utolsó
napja. Amennyiben az előfizetést követően az első számlán a teljesítés dátuma
január 31. úgy a következő hónapban (mivel februárban nincs 31 nap) a
szökőévek függvényében a teljesítés dátuma február 28. vagy 29.
3. Féléves, vagy éves díj
Éves díjfizetés esetén a díjfizetési kötelezettség beálltának napja az online
előfizetés napja. Ezt követően minden évben a díjfizetési kötelezettség beálltának
az első napja az első díjfizetési kötelezettség beállta naptári napjának megfelelő
naptári nap. Abban az esetben, ha a tárgyévben nincs ennek megfelelő naptári
nap, úgy a tárgyév díjfizetési esedékessége az eredeti előfizetés előtti nap.
4. Fizetési határidő
Fizetési határidő a számla kiállítását követő 10. naptári nap.
5. Kedvezmények
Kedvezmények érvényesítésére szerződött viszonteladóknak, vagy Szemfüles
Preventív Kft.-vel szerződött ügyfeleknek van lehetőség. Kedvezmények
utólagosan visszamenőleg, az előfizetés kezdeményezése után nem
érvényesíthetők, csak a következő fizetési periódus után.
6. Díjvisszatérítés
A havi díjból és az éves díjból semmilyen esetben nem jár visszatérítés. Kivételt
senkivel sem tehetünk.
7. Csomagváltás
Üzleti felhasználóknak lehetőségük van a feltüntetett csomagok között váltani.
Csomagváltás esetén a megváltozott díj a következő számlázási időszakban kerül
kiszámlázásra.
Amennyiben az Ön havi számlájának teljesítési dátuma minden hónap 15-e, és 20-án úgy
dönt, hogy csomagot vált, úgy a megváltozott díj csak a következő hónap 15-én kerül
kiszámlázásra.
Ezek az alapelvek érvényesek a csomagok fel- és lefelé módosítására is.


SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA


A www.szemfules.hu előfizetés lemondása egyszerű. Megtörténhet a következő fizetési
periódus megtagadásával, vagy írásbeli felmondással is a szolgáltatóhoz intézett levélben,
vagy e-mailen. E-mailen csak a lemondást visszaigazolva igazolható a bekövetkezett
felmondás.


SZOLGÁLTATÁS MEGTAGADÁSA


A www.szemfules.hu fenntartja magának a jogot, hogy mind egyéni, mind üzleti
felhasználótól megtagadja a rendszerhez való hozzáférést amennyiben szándékosan valótlan
email címet ad meg.
Ezen felül azon üzleti felhasználók, akik szándékosan és folyamatosan valótlan email címeket
adnak meg ügyfeleik vagy munkatársaik felvételekor, és indokolatlanul használják a
rendszert, a keletkezett károk megtérítésére kötelezhetők.


TITOKTARTÁS


A www.szemfules.hu magas szintű etikai normákat alkalmaz és tiszteletben tartja az Ön
személyes adatait. A törvény szerint a joghatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk
adatait, de ezen minden szervezet számára kötelező eseteken kívül személyi adatait az Ön
beleegyezése nélkül semmilyen esetben sem szolgáltatjuk ki harmadik fél részére.
Ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatait megosszuk társcégeinkkel (az
Európai Unión belül és kívül), beleértve saját alkalmazottainkat és társcégeink alkalmazottait,
valamint megbízott ügynökeinket és képviselőinket. Mindezen személyek a mi
engedélyünkkel férhetnek hozzá ezekhez az információkhoz. Erre szolgáltatásaink biztosítása
érdekében van szükség (beleértve az ügyfélszolgálati szolgáltatásokat és a belső
(audit/egyeztetés) vizsgálatokat). Kérjük, tekintse meg adatvédelmi nyilatkozatunkat további
információkért: www.szemfules.hu/privacypolicy


ÜZLETI FELHASZNÁLÓK HÍRLEVELEI


Célunk a magas minőségű szolgáltatás nyújtása minden felhasználó felé, mégsem áll
módunkban mindent üzleti felhasználó minden tevékenységét ellenőrizni. Éppen ezért, nem
tudunk és nem vállalunk semmilyen felelősséget az viszonteladó és szakértő viszonteladó
partnerink által kezdeményezett e-mailek, sms-ek tartalmáért, különösen abban az esetben, ha
azok nem a www.szemfules.hu rendszerből lettek indítva.


WWW.SZEMFULES.HU HÍRLEVÉL


A www.szemfules.hu szolgáltatásairól, elérhető kedvezményekről, új funkciókról hírlevelet
küldhet egyéni felhasználóknak és viszonteladó partnereinek azok előzetes felhatalmazása
után. Felhasználók korlátozhatják vagy engedélyezhetik ezeknek a leveleknek a küldését saját
részükre.


FELHASZNÁLÓK TÖRLÉSE


www.szemfules.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan felhasználót töröljön a
rendszerből
● akinek a megadott email címre a www.szemfules.hu által küldött levelek kétszer
550-510 vagy 550-511 hibakóddal térnek vissza.
● aki az elmúlt 30 napban nem léptek be a rendszerbe és sem ügyfélként sem
szolgáltatóként nincsenek regisztrálva egyetlen üzleti felhasználó fiókjában sem.


FELHASZNÁLÓI KÉRDŐÍV


Szoftverünk használata közben anonim módon is kitölthető értékelési kérdőívet küldünk az
Ön számára. A kérdőív kitöltésével a felhasználó hozzájárul, hogy véleményét a
www.szemfules.hu -ra vagy aloldalaira, e-mailekbe részben vagy egészben felhasználjuk
feltöltsük a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából.
www.szemfules.hu fenntartja a vendégértékelés saját megfontolásból történő módosításának,
eltávolításának és visszautasításának jogát. Az értékelés közvélemény-kutatásokhoz
hasonlóan működik, így nem vonja maga után (további üzleti) kínálat, meghívó vagy
ösztönző ajánlat kiküldését.


TREFIO RENDSZERÜZENETEK


A www.szemfules.hu a felhasználók számára rendszeresen email üzeneteket küldhet a
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységekről és változtatásokról és a felhasználó elért
erdményeiről.


JOGI NYILATKOZAT


A www.szemfules.hu jogtulajdonosai és üzemetetője fenntart magának minden jogot a
www.szemfules.hu , annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a
weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a www.szemfules.hu vagy annak bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a jogtulajdonosok
írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni
írásos hozzájárulás esetén is csak a www.szemfules.hu oldalra való hivatkozással lehet.
Különösen tilos az oldalon található adatokat, időpontokat, árakat, az adatbázis bármekkora
részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, és felhasználni a
kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve. A www.szemfules.hu jogtulajdonosai és
üzemeltetője minden polgári- és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése
és orvoslása érdekében.
Továbbá a www.szemfules.hu jogtulajdonosai és üzemeltetője semmilyen felelősséget nem
vállalnak a rendszer használatából eredő károkért, bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért
vagy viselkedéséért, illetve bármilyen jogsértésért.


EGYÉB


Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges,
illetve a honlapon található vagy általa alkalmazott szoftver és a weboldalon feltüntetett
tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) a
Szemfüles Preventív Kft. tulajdonát képezik.
A weboldalon, hírlevelekben megjelenő tanulmányok, esettanulmányok, cikkek, egész könyv,
vagy részlet stb. szerzői joga a szerzőt illeti, az abban feltűntetett tartalmakért
www.szemfules.hu felelősséget nem vállal, ezek nem állnak a tulajdonában.
Ezen szabályok és feltételek, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárások a magyar
törvények alapján lettek meghatározva és aszerint kezelendők. Ezen szabályokra és
feltételekre, valamint szolgáltatásainkra vonatkozó bármely vitás kérdés kizárólag az illetékes
hatáskörű bíróságokon tárgyalható meg.
Amennyiben a jelen szabályok és feltételek bármely rendelkezése érvénytelen,
végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű, vagy azzá válik, az összes többi rendelkezés
továbbra is érvényben marad. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezés továbbra is
alkalmazandó, amennyire csak a hatályos törvény megengedi. Ebben az esetben el kell
fogadnia egy az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy nem kötelező érvényű rendelkezéshez
hasonló rendelkezést, amennyiben az a szabályok és feltételek szekcióban meghatározott
tartalommal és célokkal összhangban áll.


ÉSZREVÉTELEK


Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van jelen „Felhasználási feltételek”-kel
kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen:
support@szemfules.hu

  • +36 30 999 7972
  • info@szemfules.hu
  • 2745 Kápolnásnyék, Kazinczy Ferenc utca 22-30.